Main materials:

MDF + 50% Gloss paint

Upholstery 

Architect: AS Axel Schoenert

Furniture manufacturer: SM Int.Com - SM Furniture

SM Int.Com. - SM Furniture Gallery

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

8, Rue d’Arras, 75005 Paris

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

HÔTEL VENDOME SAINT GERMAIN

SM Furniture - SM Int.Com